Vejledning i rensning af

gulvafløb

Nye rustfri

gulvafløb

Nye plast

gulvafløb

Afløbsristen og rør fra håndvask

over

gulvafløbet fjernes.

Så løftes indsatsvandlåsen op

fra

gulvafløbet.

Afløbsristen og rør fra håndvask

over

gulvafløbet fjernes.

De 2 skruer i dækpladen

fjernes.

Dækpladen tages op af afløbsskålen.

Indsatsvandlåsen kan løftes op uden brug

af værktøj.

Når indsatsvandlåsen er løftet op

skal

den gennemskylles og

rengøres.

                             

Når indsatsvandlåsen

                             

er renset skal den

                             

sættes tilbage i

                             

gulvafløbet.

                             

Her er det vigtigt at 

                             

man sørger for at

                             

sætte

indsats-

                             

vandlåsen helt

på 

                              plads.

                             

Det er en gummiring

                             

som sørger for at

tætne

                              gulvafløbet.

Rist i gulvafløb

og afløbsrør fra håndvask

sættes på plads igen.

Næste indsats i plast tages lodret op

af

gulvafløbet.

Nu kan bunden af gulvafløbet

renses,

samt hår og sæberester

fjernes.

Der skylles efter med en spand vand

eller

med

bruseslangen.

Bundstykket sættes på plads

igen.

Dækpladen monteres og de 2 skruer

genmonteres.

Rist i gulvafløb og afløbsrør fra

håndvask

sættes på plads

igen.

Opdateret 18. februar

2006