El-installation

Skader og fejl anmeldes straks til ejendomskontoret.

Komfurer og

køleskabe

Skader og fejl anmeldes straks til ejendomskontoret.

Vand- og

sanitetsinstallation

Skader og fejl anmeldes straks til

ejendomskontoret.

Ved

tilstopning af gulvafløb på badeværelset se Vejledning i rensning af

gulvafløb

.

Toiletkummer der løber, vandhaner der drypper, hyler, brummer

eller på anden måde er defekte, skal anmeldes straks.

Defekte pakninger

udskiftes for Boligselskabets regning.

Vedligeholdelse af de tekniske

installationer foretages af Boligselskabet.

Konstateres det, at skade

og fejl på de tekniske installationer er forårsaget af forkert betjening,

forkert brug samt anden misligholdelse, vil Boligselskabet lade

reparationen udføre for

boligtagerens

regning.

Ventilations-kanaler

Ventilationskanalerne i køkkenet og badeværelset skal

holdes rene for at  de

optimalt forebygger fugtskader. Fremgangsmåde:  Udtag dækslet, rengør det i

sæbevand og lad det tørre inden det påmonterings igen. Regøringen

anbefales mindst 2 gange årligt.

Vedligeholdelse

Tekniske installationer:

Altaner:

Gulve og

rækværk

Altangulve må kun males med

speciel maling, der kan hentes på ejendomskontoret. Rækværker må ikke

males, men skal behandles med olie, som ligeledes kan hentes  på

ejendoms-kontoret. Loftet og væggene vedligeholdes af Boligselskabet.

Rengøring

Altanerne skal

holdes rene for at undgå tilstopning af afløb, og deraf følgende

vandskader hos andre beboere. Rengøring af altan og altankasser skal ske,

så det ikke er til gene for de andre beboere.

Ventilationskanaler: