Vaskerier

•  Maskinerne, dvs. vaskemaskiner og tørretumlere, må benyttes dagligt i

    tidsrummet 07:00-22:00. Vasketuren skal være påbegyndt senest 15 min. 

    efter starttidspunktet. I modsat fald bortfalder reservationen. 

    Al brug af maskiner skal være ophørt kl. 22:00.

•  Maskinerne kan benyttes i hele den reserverede periode (2½ time). Dog

    ved sidste vasketid (19:30-22:00) bortfalder denne regel

•  Centrifugen må anvendes i indtil 15 min. efter udløbet af den reserverede

    tid. Dog ved sidste vasketid (19:30-22:00) bortfalder denne regel

•  Vaskeri og rullekælder og tørrerum skal efter brug afleveres i tømt og

    rengjort stand.

•  Tørretumblerens filtre skal være rengjorte af brugeren.

•  Tørrekældre, og den til boligblokken hørende tørregård, må kun benyttes i

    indtil 24 timer efter endt vasketur.

            Blok 16 og 19 har tørregård for enden af blok 16 (Carlshøjvej 43). 

            Blok 17 har tørregård ud mod Lyngvej (Lyngvej 56).

            Blok 18 har tørregård op mod højhuset (Lyngvej 36).

 

•  Hjemmehjælp vasketurlåse der indsættes turtavlen i vaskeriet, anvendes

   af hjemmehjælpere. Hjemmehjælperne anvender hele den reserverede tid, 

   således at øvrige beboere ikke kan anvende “tiden”, selv om vasketuren   

   ikke igangsættes på det reserverede klokkeslæt.

•  Oktober 2011 blev der installeret automatisk sæbedosering.

•  Priser:

Vaskemaskinerne koster 13kr pr. vask inkl. sæbe og skyllemiddel

Tørretumbler koster 0,20kr pr minut

Opdateret 24. december 2006