Vagtordning

Ved akut behov for håndværkere uden for normal

arbejdstid, kan man rette henvendelse til følgende.

              

Ejendoms VVS

Firma

K. Warburg

              

Telefonnr.:  3022 2429 

 

Uden for normal arbejdstid kan man få hjælp

til følgende:

VVS

Akutte vandsprængninger, hvor følgeskader er

uundgåelige.

Stoppede toilet og køkkenfaldstammer.

Ved større svigt

på koldt-/varmtvand.

Ved tilstopning af gulvafløb på

badeværelset se afsnit Vedligeholdelse .

Varme

Ved større varmesvigt. F.eks. ingen varme i hele lejligheden.

Kloak

Ved stoppet kloak

og

brønde.

Glas

Hjælp til afdækning.

Snedker

Ved indbrud/indbrudsforsøg, hvor dør eller vindue ikke

kan lukke.

HUSK!  Det er indboforsikringen, der skal dække

evt. ekstra omkostninger i forbindelse

med udkald uden for normal arbejdstiden.

El

Hvis køl og frys ikke virker.

Hvis hele komfuret

ikke virker.

Ved el-svigt i hele lejligheden.

Altid ved defekte ledninger, hvor der er risiko for

brand.

Nedenstående afhjælpes ikke uden for normal arbejdstid:

VVS

Løbende toiletter og dryppende vandhaner m.v.

Ved tilstopning af gulvafløb på badeværelset se

afsnit Vedligeholdelse

.

El

Defekte kogeplader, defekt ovn, defekte

stikkontakter

mv.

NB.  Hvis man insisterer på at få udført

ovenstående uden for normal arbejdstid, skal man

vide, at det er for

egen regning.

Angående Bolignet:

Bolignet

Se særlige regler for fejlmeldinger på

Bolignettet  (Telefon, TV/Radio og Internet)  under Bolignet

.