Udgave marts

2004

Regler for brug af

Petanquebane

 1. Afdelingens Petanqueklub (Casquette Carl

Petanque) har fortrinsret til 

 

   banen/banerne på følgende dage og tider:

                 

       Mandage: Kl. 19.00 -

22.00

                       

 Onsdage: Kl. 10.00 - 13.00

 2. Herudover er banen/banerne til fri

afbenyttelse for beboerne (med

     gæster) i Carlshøj C.

 3. Banen/banerne må kun benyttes af børn

under 14 år, når de spiller sammen med

     en voksen.

 4. Banen/banerne må kun benyttes til at

spille Petanque på.

 5. Støjende adfærd skal undgås, og der

skal i øvrigt udvises videst muligt hensyn til

     de omkringboende.

 6. Banen kan opdeles i 2 baner, blå snor

hænger i skuret * (hænges på plads efter

    

brug). Er banen/banerne ledige, kan de frit benyttes. Ønsker

 andre imidlertid

     også at spille,

skal det hold, der har spillet længst vige, så snart det

     igangværende spil er afsluttet (dog max. 1½ time).

 7. I skuret *

findes nogle sæt Petanque-spil, som er til fri

afbenyttelse.

     Kuglerne aftørres for fugt

og bringes på plads i skuret straks efter brugen, de må

     ikke opbevares privat.

 8. Banen/banerne skal rengøres og rives **

efter brug, og alt affald skal være

    

fjernet.

 9. Man kan

reservere dag/tid på en dertil opsat tavle i skuret.*  Er man

     ikke på banen/banerne senest 15 min. efter

reserveret starttid, har man 

     mistet sin

reservation. I øvrigt gælder reglerne som beskrevet i pkt. 6.

10. Banen/banerne

må kun benyttes mellem kl. 08.00 og 22.00.

11. Ovennævnte regler kan kun ændres efter Afdelingsbestyrelsens godkendelse.

  

*   Skuret findes i

forbindelse med garagen, og nøglen til lejligheden passer til låsen.

HUSK AT LÅSE EFTER

       BRUG.

  **  Riven er i

skuret, og skal sættes på plads efter brug. 

    Venlig

hilsen

       Afdelingsbestyrelsen

& Petanqueklubben