Boligorganisationen

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune

er en almen boligorganisation stiftet i 1955.

Selskabet består af 1 afdeling - Carlshøj C med 95

boliger.

Selskabets boliger er beliggende i Lyngby-Taarbæk

Kommune.

Selskabets formål er at opføre, vedligeholde og udleje almene

boliger.

Selskabet har indgået en aftale med Boligkontoret Danmark, der

varetager selskabets administration fra afdelingskontoret i Gl.

Holte.

Repræsentantskabet

Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet,

der vælger organisationsbestyrelsen (herunder formanden) og selskabets

revisor, og foretager den endelige godkendelse af selskabets

regnskab.

Repræsentantskabet består af

organisationsbestyrelsens 5 medlemmer og 6 repræsentanter for beboerne

valgt på det ordinære afdelingsmøde/beboermøde. Formanden for

organisationsbestyrelsen er tillige formand for

repræsentantskabet.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse

af boligorganisationen og er ansvarlig for drift, budgetlægning,

regnskabsaflæggelse og udlejning for selskabets afdeling.

Bestyrelsen er den formelle arbejdsgiver for

ejendomsfunktionærer og ansvarlig for, at beslutninger i afdelingsbestyrelsen og på afdelingsmøder/beboermøder

overholder gældende lovgivning.

Udgave marts

2004