Husordensreglement

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige ordensregler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.

Vi beder dig huske, at dette ordensreglement er udarbejdet for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på, at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand, og dermed vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn, og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelse, også for det der ødelægges.

Vi kan alle være interesserede i at efterleve den husorden vi har vedtaget.

Bebyggelsens funktionærer har pligt, og Afdelings-bestyrelsen ret, til at påtale overtrædelse af disse bestemmelser, for at vi i fællesskab kan få et hyggeligt og rart miljø - og for I alles interesse - at holde vedligeholdelsesomkostningerne så langt nede som muligt.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen