Afdelingsbestyrelsen, marts

2008

Hobbyrum

I hver af vore fire blokke

er der i kælderen indrettet et lokale, som står til fri afbenyttelse af

beboerne. Din hoveddørsnøgle passer til låsen. 

Ved benyttelsen af hobbyrummet er der nogle få

regler som skal iagttages.    

    • Der må absolut

ikke arbejdes med brandfarlige væsker. 

    

   

• Elektriske maskiner (boremaskiner o. lign.) skal være

radiostøjdæmpede

      og DEMKO-godkendt i

henhold til gældende lovbestemmelser, og må kun

      benyttes i tidsrummet kl. 08.00 -

19.30. Søndag dog først fra kl. 10.00.

    • Der må ikke opsættes

private skabe, reoler o.lign.

    • Materialer, der er i rummet, og ikke er

under bearbejdelse, kan frit

      

benyttes.

 

    • Eventuelle materialer og

værktøj skal opbevares i eget kælderrum.

    • Rummet skal efter

brug afleveres i tømt og rengjort stand.

Afdelingsbestyrelsen, februar

2005

Knallertskur

Ved

parkeringspladsen forefindes et knallertskur. Knallertskuret kan benyttes,

såfremt man ejer en knallert/motorcykel.

Udlevering af nøgle til knallertskuret

kan ske på Ejendomskontoret, hvor man betaler et depositum. Depositummet

udgør den til enhver gældende pris for nøglen. Pengene tilbagebetales ved

aflevering af nøgle samt kvittering.

 

Ved benyttelse af knallertskuret er der

få regler der skal iagttages:

 

Da der er begrænset plads i

knallertskuret, henstiller vi til, at skuret ikke bruges til opbevaring

af knallerter der ikke kan kører.

Der må ikke opsættes private

skabe, borde, reoler o.lign.

Eventuelle materialer,

reservedele og værktøj skal opbevares andetsteds.

Oprydning i rummet foretages af

de personer der har nøgle til skuret.

Der kan søges om dispensation

hos afdelingsbestyrelsen til cykler og handicapkøretøjer for

gangbesværet beboere.

Afdelingsbestyrelsen, marts

2008

Møbelrum

I to af vores blokke (17 og 18) forefindes der

et møbelrum.

Rummet kan benyttes af de beboere der bor i de

respektive blokke.

Adgang til disse rum, sker med egen

hoveddørsnøgle.

 

Hvad må stilles i rummet?

 

Møbler der er for store til

eget kælderrum

Døre til

lejlighederne.

Alle møbler skal være tydeligt mærket med

navn og adresse.

 

Hvad må ikke

stilles i rummet?

 

Papkasser med og uden indhold,

medmindre papkassen indeholder adskilte møbler.

Opslået reoler og

borde.

Hårde hvidvarer, computere,

fjernsyn og andet elektrisk udstyr.

Dæk, tagbokse, tagbøjler og

andet tilbehør til biler/knallert/motorcykel.

Legetøj, grill,

tæppe-rester, bøger mv. 

Vi henstiller til, at møbler der stilles i

rummet, stilles så det er hensigtsmæssigt for øvrige beboere, at komme til

deres ting.

 

Oprydning af rummene påhviler de beboere

der benytter disse rum.