Bolignettets kabel-TV og radio

    Benyt menuen til at se Bolignettets kabel-TV og radiokanaler.

    TDC er vores leverandør af signalerne til bolignettets kabel-TV og

    radio.

 

    Kabel-TV kommer i tre forskellige pakker:

              Grundpakke..............kr.  154kr per måned inkl. copydan og koda

              Mellempakke.............kr. 350kr per måned inkl. copydan og koda

              Storpakke.................kr. 428kr per måned inkl. copydan og koda

              

    (priserne er omtrentlige, da prisændringer forekommer fra YouSee).

   Se programpakker her

 Tilmelding & ændring af pakke

 

   Ønsker du som beboer i Carlshøj C, at tilmelde dig kable-TV eller

   ændre pakke da benyt følgende blanket her . Blanketten afleveres til

   Ejendomskontoret.

   

   Ændringen/tilmeldingen kan ikke ske pr. telefon

   Ønsker du at skifte fra Storpakke til mellem eller grundpakke, er dette

   forbundet med et gebyr til YouSee, som du selv betaler. Ændring fra

   grund og mellempakke til storpakke er ikke forbundet med gebyr

   Gebyrpris pr. juni 2014 er kr. 395,00

 

 

Kabel-TV og radiokanaler