Boligkontor

Boligkontoret Danmark

Afdelingskontoret Holte

Åbningstider

 Mandag, tirsdag og onsdag   9.00 - 12.30

 Torsdag                                  9.00 - 16.00

 Fredag                                   9.00 - 12.00

Adresse

 Røjelskær 15, 2.

 2840 Holte

 Tlf. 3925 1000

 Fax 39 25 1001

 E-mail: Holte@bdk.dk

Arbejdsområde

Udarbejder budgetter, har kontakt til

afdelingsbestyrelser og deltager på

afdelingsmøder.

Tager sig af sagsbehandling herunder

behandling af sager til organisations-

bestyrelser.

Ansvarlig for kontakten til organisations-

bestyrelser og kommuner. 

Forretningsfører

           Torben Eriksen

Arbejdsområde

Udarbejder budgetter, har kontakt til

afdelingsbestyrelser og deltager på

afdelingsmøder.

Tager sig af sagsbehandling herunder

behandling af sager til organisations-

bestyrelser.

Ansvarlig for kontakten til organisationsbestyrelser og kommuner. 

Forvaltningskonsulent

  

 

 

             Gitte Weien

Arbejdsområde for inspektører 

Ansvarlig for ledelse af ejendomsfunktionærer

Udarbejder plan for langsigtet vedligeholdelse i afdelingerne.

Indhenter tilbud fra håndværkere og

igangsætter større arbejder i afdelingen

og godkender fakturaer.

Udfører bygherretilsyn ved større renoveringer i afdelingen.

Deltager i budgetlægningen, har kontakt til

afdelingsbestyrelser og deltager på

afdelingsmøder. 

Inspektør

  

 

 

             Jens Møller 

Arbejdsområde

·       Opkrævning af husleje

·       Behandling af debitorer

·       Afregning af vand og varme

·       Sagsbehandling herunder husdyrtilladelser, beboerklager etc.

·       Afregning af kommune lån

·       Opsigelser & udlejning

·       Afregning ved flytning

Sagsbehandler

  

 

     

            Helle Vasegaard