Lån af beboerlokale

I kælderen ved Lyngvej nr. 40 (overfor Ejendomskontoret) har vi et beboerlokale med køkken, som udlånes gratis til beboerne. Lokalet er forsynet med borde, stole og service til ca. 24 personer, og der er køleskab, fryser, komfur og opvaskemaskine.

Lokalet benyttes bl.a. til sociale arrangementer for beboerne, men kan også lånes af den enkelte beboer til familiesammenkomster o.l.

Det er beboerne selv der står for, at lokalet er i orden. Derfor er det låneren, der bedes sørge for, at alt er som det skal være, eller gøre opmærksom på det til ejendomsmesteren, eller afdelingsbestyrelsen, hvis der er noget galt. Hvis f.eks. service går itu, bedes man orientere ejendomsmesteren herom.

Der er 2 låse på dørene. Den ene passer din hoveddørsnøgle til, den anden er en ekstra lås, som kan bruges, når lokalet er udlånt.

Ønsker du at låne lokalet, kan du se på kalenderen udenfor ejendomsmesterens kontor, om det er ledigt på det ønskede tidspunkt. Hvis det er tilfældet, reserverer du lokalet ved at skrive dit navn på kalenderen. Du skal hente ekstranøglen hos ejendomsmesteren i kontortiden. Nøglen afleveres igen til ejendomsmesteren senest kl. 10.00 dagen efter lån af lokalet.  

                                                                                      

Der må ikke spilles musik i lokalet eller udenfor, og lokalet skal forlades senest kl. 23.00 af hensyn til de nærmeste beboere.

Lokalerne skal støvsuges, borde aftørres, køkkengulvet vaskes, toilet rengøres og gulv vaskes. Opvaskemaskine og køleskab tømmes og rengøres, så lokalerne mm. er klar til den næste bruger. Affald skal i skraldehusene som er placeret ved Lyngvej 40 eller 46, brandbart affald skal i den store containeren på Lyngvej.

Lokalet ligger med direkte udgang til græsplænen. På plænerne har vi bord/bænke-arrangementer, som man er velkommen til at benytte i forbindelse med lån af lokalet.  Ønsker du at benytte bordene, så tænk igen på de nærmeste beboere. Derfor bedes bordene placeret væk fra altanerne.

I skuret ved siden af garagen finder du parasoller til bordene, kæmpemikado, kroketspil og petanquespil. Din hoveddørsnøgle passer til låsen.

Hvis du ønsker at benytte petanquebanen er du velkommen, du skal blot huske at reservere tid på den opsatte tavle i skuret. Se iøvrigt reglerne for brug af petanquebanen . Der er opsat et sæt regler på elmasten ved siden af banen.

Ved boldspil og anden leg, bedes der tages hensyn til de omkringboende beboere.

                                                            

    Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Udgave februar 2012