Affaldshåndtering

Køkkenaffald

Køkkenaffald skal i de opstillede skraldehuse i de af Boligselskabet udleverede skaktposer.

Kattegrus er ikke køkkenaffald og skal afleveres i containeren på Lyngvej.

Aviser/papir

Placeres i de papircontainere, som er opstillet ved hver boligblok.

Hvad må afleveres:

   • Aviser, ugeblade og andet rent papir.

   • Reklamer, tryksager og telefonbøger.

Hvad må ikke afleveres:

   • Mælke-/juicekartoner og pizzabakker.

   • Snavset papir og pap.

Glas/flasker

Smides i de flaskecontainere, som kommunen har opstillet ved Carlshøj Butikstorv.

Grønt affald

Grønt affald (blomster, jord, juletræer o.lign.) placeres i trægården ved siden af affaldscontaineren på Lyngvej.

Batterier

Smides i batteri-containeren, som kommunen har opstillet ved Carlshøj Butikstorv.

Miljøaffald

TV, bildele, hårde hvidvarer, computer PC, cumputerskærm, hi-fi

Miljøaffald (kemikalier og malingrester) må ikke anbringes i affaldscontaineren. Det skal afleveres på kommunens Genbrugsstation

Beboerne skal selv sørge for at aflevere  TV, bildele, hårde hvidvarer, computer PC, cumputerskærm, og hi-fi på kommunens Genbrugsstation. Adressen er

                                  Genbrugsstationen

                                  Firskovvej 9

                                  2800 Kgs. Lyngby

                                  Telefon 4593 0693

         Åbningstider:    Mandag til søndag kl. 10.00 - 17.00 undtagen den 24/12,

                                 25/12, 31/12 og 1/1 (lukket hele dagen).

Storskrald

Hvis større ting, som møbler o.lign. skal køres væk, skal de placeres ved træ-gården ved siden af containeren.

Kommunen afhenter disse ting hver anden tirsdag (ulige uger). Cykler skal være mærkede med STORSKRALD og navn og adresse, og træ og metal skal være adskilt.

I øvrigt

Intet affald må kastes på trapper samt i indgangspartier, ligesom det er forbudt at henkaste affald på bebyggelsens område. Der henvises til de opstillede papirkurve eller skraldehuse.

Opdateret februar 2012