Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen for Carlshøj C  består af

Post

Person

Adresse

Formand

Niels Nielsen

Carlshøjvej 47 1.tv, 2800 Kgs. Lyngby

Næstformand

Merete Sivertsen

Lyngvej 52 st. tv, 2800 Kgs. Lyngby

Kasserer

Lene Von Thun

 Lyngvej 56 2. tv, 2800 Kgs. Lyngby

medlem

Henrik Seidelin

Lyngvej 48, 2. th., 2800 Kgs. Lyngby

 

 

 

Suppleant

Henning Willadsen

Lyngvej 56 st. th. 2800 Kgs. Lyngby

medlem

Michael Løwe

Carlshøjvej 43 2. tv. 2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelsen bliver konstitueret den 30 april 2014.

Henvendelse til bestyrelsen gøres ved at e-maile til bestyrelsen@carlshojc.dk.

Om afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet/beboermødet.

En af afdelingsbestyrelsens vigtigste opgaver er at sørge for, at boligafdelingen er et godt sted at bo. Et boligmiljø med tryghed, gode sociale relationer og et huslejeniveau afstemt efter boligernes standard.

 

Afdelingsbestyrelsen har opsyn med afdelingens vedligeholdelse, og skal holde øje med, at der er “god ro i afdelingen ” - se husorden .

 

Herudover har afdelingsbestyrelsen bl.a. opgaver som:

             • Beboeraktiviteter

             • Beboerinformation

             • Budgetlægning

             • Husorden

             • Råderet

             • Vedligeholdelsesreglement

             • Beboernes talsmand

 

Der afholdes så vidt muligt møde i afdelingsbestyrelsen hver 6 uge (se opslag i opgangene, på hjemmesiden og TV-infokanalen). På disse møder har beboerne mulighed for, 15 minutter før mødestart, at drøfte sager af egen og fælles interesse.

Referat af bestyrelsesmøde og beboermøde kan læses her.

 

Møderne afholdes i bestyrelseslokalet, der er i kælderen ved Lyngvej nr. 54. Ved den udvendige kældertrappe samme sted er bestyrelsens postkasse placeret.

Opdateret 30 april 2014